Selasa, 9 November 2010

Fakta Umum : Akta 283 : Akta Penagih Dadah ( Rawatan & Pemulihan ) 1983 Part 1

 • Matlamat:-
Suatu fakta membuat peruntukan mengenai rawatan pemulihan penagih - penagih dadah dan perkara - perkara yang berkaitan dengan akta ini.

Diwarta                        16 April 1983
Pindaan Akta A018      19 Mac 1998

 • Penagih Dadah
Seseorang yang melalui penggunaan apa - apa dadah berbahaya mengalami:-
 1. Suatu keadaan psikik dan kadangkala keadaan fizikal yang dicirikan gerak balas tingkah laku dan gerak balas lain.
 2. Yang meliputi desakan mengambil dadah secara berterusan atau berkala.
 3. Mengalami kesan psikiknya dan mengelakkan ketagihan kerana ketiadaan dadah.
 • Seksyen 2 - Tafsiran
 A.  Menteri - Menteri Keselamatan Dalam Negeri
 B.  Pegawai - Pegawai Polis
                     - Pegawai Pemulihan

C. Ujian - ujian 
    -semua perbuatan atau prosedur yang dijalankan bagi menentukan sama ada seseorang itu penagih dadah.

 • Seksyen 3 - Penahanan Penagih Dadah Yang Disyaki  Untuk Ujian - ujian.
  • Kuasa menahan dalam jagaan
   • Pegawai Polis
   • Pegawai Pemulihan
  • Dengan munasabah disyaki penagih dadah boleh ditahan
   • Tempoh tidak lebih dari 24 jam.
   • Tempat yang sesuai menjalani ujian.
 • Seksyen 4 - Membawa ke hadapan majistret jika ujian - ujian tidak dapat disiapkan dalam tempoh 24 jam.
  • Ujian tidak dapat dijalankan, disiapkan atau keputusan tidak dapat diperolehi dalam tempoh 24 jam.
   • Bolehlah dilepaskan dengan jaminan seorang pegawai.
   • Bolehlah dibawa ke hadapan majistret. Jika perlu Majistret memerintahkan ditahan selama tidak lebih dari 14 hari. Majistret boleh melepaskan dengan jamin untuk menerima keputusan ujian.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan