Selasa, 9 November 2010

Selamat datang ke laman blog Unit Antidadah Sempadan Padang Besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.....
Bersyukur ke hadrat Allah subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapatlah penulis menyiapkan laman blog UAS Padang Besar ini.

Saudara saudari yang budiman,

Pada 17 Februari 1996, Kabinet telah meluluskan penubuhan Agensi Dadah Kebangsaan (ADK) dengan menggabungkan Pasukan Petugas Anti Dadah (PPAD) dan Bahagian Rawatan dan Pemulihan (BRPD) sebagai sebuah organisasi di bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN), Agensi Dadah Kebangsaan adalah urusetia kepada Majlis Dadah Kebangsaan (MDK) yang dipengerusikan oleh Y.B. Menteri Dalam Negeri dan bertanggungjawab kepada semua aspek tindakan anti dadah negara.

Penubuhan Agensi Antidadah Kebangsaan adalah untuk menentukan segala usaha negara memerangi ancaman dadah berjalan secara terancang, berarah dan selaras demi mewujudkan satu masyarakat yang bebas daripada dadah.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan